REGULI GENERALE

Comitetul știinţific invită autorii să trimită rezumatele editate în limba română, cu diacritice. Acestea vor fi evaluate şi, ȋn situaţia ȋn care vor fi avizate pentru includerea ȋn program, vor putea fi prezentate fie ȋn formă orală, fie ȋn formă de e-postere ȋn cadrul Conferintei, ȋn conformitate cu condiţiile avizării. Indiferent de forma de prezentare ȋn cadrul manifestării, materialele vor fi integrate în volumul știinţific cu ISBN al Conferinţei ce va apărea la o editură acreditată de către Colegiul Medicilor din România. 

trimiterea rezumatelor

Materialele pot fi trimise doar prin completarea formularului online din cadrul website-ului Conferinţei, ȋn secţiunea REZUMATE. Este necesară înregistrarea prealabilă a cel puțin unuia dintre autori pentru a fi luată în considerare încărcarea rezumatului. Vor putea fi acceptate maximum 2 materiale pentru un autor principal.

Termenul limită de transmitere a rezumatelor a fost prelungit până la data de 15 septembrie 2019!!!

Materialele vor fi evaluate de Comitetul Ştiinţific, iar comunicarea rezultatului evaluării acestora va fi transmisă persoanei care le-a ȋncărcat în cel mai scurt timp posibil. Cu ajutorul formularului de mai jos, puteţi ȋncărca materialele realizând paşii următori:

 1. Completaţi datele dumneavoastră de identificare şi contact;
 2. Completaţi informaţiile specifice materialului: titlul, specialitatea;
 3. Apăsaţi butonul Choose file pentru ȋncărcare, apoi butonul Trimite pentru transmiterea materialului;
 4.  Dacă sunt mai multe materiale, repetaţi operaţiunea ori de cate ori este nevoie.

REGULI DE EDITARE A rezumatelor

Cerinţe de redactare:

 • Rezumat: in limba română (cu diacritice)
 • Caractere: Times New Roman 12 puncte, un rând, fără spaţii libere între paragrafe;
 • Titlul:  scris cu majuscule;
 • Numele autorilor: nu se folosesc  titlurile profesionale/academice;
 • Afiliere: instituţie, oraş, ţară.

Conţinut rezumate:

 • Textul propriu-zis va conţine, conform standardelor internaţionale: scopul lucrării; material şi metodă; rezultate; concluzii;
 • Nu se accepta ȋn text tabele şi grafice;
 • Pentru alegerea subiectului, va rugăm să aveţi ȋn vedere un index din lista de tematici afişată ȋn cadrul secţiunii PROGRAM din acest website;
 • Este necesară şi precizarea modului dorit de prezentare a lucrării (oral/poster). Comitetul ştiinţific al Conferintei îşi rezervă dreptul de a schimba modul de prezentare în funcţie de configuraţia programului ştiinţific.

Detalii importante:

Posterele vor fi prezentare ȋn format electronic – caracteristici tehnice poster electronic: rezoluţie 1920 x 1080 px, orientare portrait, format jpeg sau png. Este importantă corectitudinea datelor pentru corespondenţă: telefon, e-mail.

[ccf_form id=”1451″]