POLITICA DE ANULARE. NEPARTICIPAREA

 Anularea înregistrărilor la Zilele Cardiologice „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” de la Iași din perioada 30 oct – 02 nov 2019 și restiturirea taxelor de participare și a tarifelor de cazare se face pe baza următorului regulament:             1. Anularea înregistrării până la data de 30 septembrie 2019 permite returnarea integrală a taxelor de participare și, dupa caz, a tarifelor achitate pentru cazare;
            2. Anularea înregistrării după data de 30 septembrie 2019 nu permite returnarea taxelor de participare și a tarifelor achitate pentru cazare;
            3. Nefrecventarea lucrărilor Conferinţei și a cursurilor aferente nu conferă posibilitatea returnarii taxelor de participare și a altor sume platite pentru participarea la Zilele Cardiologice „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” ;
           4. Neconfirmarea participării la lucrările Zilelor Cardiologice „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” la secretariatul manifestărilor nu implică obligativitatea organizatorilor de a elibera certificate de participare și/sau de absolvire.
           5. Netransmiterea corectă a tuturor datelor de inregistrare în conformitate cu cele solicitate prin formularul de inscriere nu generează obligativitatea Focus Event de emitere a certificatelor de absolvire/participare sau de respectare a termenelor menţionate pentru eliberarea acestora.