În capitala Moldovei, prin strădania Prof. Dr. dr. h.c. George I.M. GEORGESCU a luat fiinţă, în anul 1995, Centrul de Cardiologie, astăzi Institutul de Boli Cardiovasculare ce îi poartă numele, unitate medicală de excelenţă pe care domnia sa a proiectat-o, a organizat-o şi a condus-o. Centrul de Cardiologie este o unitate de top în cardiologia românească, singura de acest tip pentru toată zona Moldovei; Prof. Dr. dr. h.c. George I.M. GEORGESCU fiind nu numai ctitorul dar şi sufletul acestei instituţii.

Prof. Dr. dr. h.c. George I.M. GEORGESCU s-a născut la 18.06.1943 şi a trecut în eternitate la data de 31.10.2005.

După studiile primare şi liceale s-a îndreptat către medicină. A absolvit Facultatea de Medicină din Iaşi în anul 1967 ca şef de promoţie, ocupând ulterior, prin concurs, poziţia de intern clinic. Cariera medicală a fost ascendentă, atingând toate gradele profesionale până la medic primar de medicină internă şi cardiologie în Clinica Prof. Dr. C.I. Negoiţă de la Spitalul Universitar „Sf. Spiridon”.

Paralel cu activitatea medicală a desfăşurat o activitate didactică de excepţie obţinând titlul de Profesor Universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, „Doctor Honoris Causa” al Universităţii „Ovidius” din Constanţa, „Fellow” al Societăţii Europene de Cardiologie.

Ca urmare a calităţilor universitare şi profesionale precum şi a prestigiului său, profesorul a ocupat numeroase poziţii administrative şi funcţii oficiale: Şef de disciplină (cardiologie medicală), Director al departamentului de medicină internă, Prorector la U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi, Director General al Centrului de cardiologie, Preşedinte al comisiei de cardiologie a Ministerului Sănătăţii, Expert al Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică al M.E.C., Membru al Consiliului Naţional Pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare al M.E.C., Vicepreşedinte al Societăţii Române de Cardiologie, Preşedinte al Grupului de Aritmologie, Pacemakeri şi Electrofiziologie. De asemenea a fost afiliat la Societatea de Medici şi Naturalişti Iaşi, Societatea Română de Cardiologie, Societatea Europeană de Cardiologie, New York Academy of Sciences, European Heart Rhythm Association.

A avut ca interes prioritar studiile de electrofiziologie în aritmiile cardiace realizând standardizarea şi validarea clinică a testului de electrostimulare atrială în evidenţierea ischemiei cardiace, a înfiinţat prima unitate de terapie intensivă a stărilor critice cardiovasculare în Iaşi (1973), primul centru zonal pentru implantarea de pacemakeri din Moldova (1980), primul laborator de ecocardiografie (1986), a proiectat, organizat şi înfiinţat Centrul de Cardiologie inaugurat la 1.06.1997.

De asemenea s-a implicat în activitatea ştiinţifică şi publicistică fiind o prezenţă constantă la manifestările ştiinţifice din ţară şi din străinătate. A fost autor sau coautor la 9 tratate, monografii sau manuale, a publicat peste 200 articole ştiinţifice originale, in extenso sau în rezumat.

Întreaga sa activitate i-a adus numeroase premii şi distincţii: Premiul „Gheorghe Marinescu” al Academiei Române (1983), „Profesor de onoare” al Universităţii „Ovidius” din Constanţa (2000), Premiul „Pogor” al Primăriei Municipiului Iaşi (2001), Diplomă de excelenţă pentru contribuţia adusă la primele transplanturi renale (2001), Premiul special pentru cea mai bună carte universitară (2001), Titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universităţii „Ovidius” Constanţa (2003), Titlul de „Fellow” al Societăţii Europene de Cardiologie (2004), Ordinul Naţional „Serviciul Credincios în grad de Cavaler” (2003), Premiul de Excelenţă „Medic.ro” (2005).

Prin ceea ce a fost şi a făcut, Prof. Dr. dr. h.c. George I.M. GEORGESCU a reprezentat cu multă demnitate medicina românească şi va rămâne un model inspirator pentru generaţiile tinere, prin onestitatea academică, prin tenacitatea, dar şi prin nobleţea sa sufletească.

Sursa: Wikipedia.org